Rysunek - pastel, Beduin Girl
Rysunek - pastel,kopia wg. St.Wyspiańskiego-Głowa Helenki
Obraz olejny - dyptyk Kalambury
Rysunek - pastel, Zosia
Akwarela - kopia wg. Antoniego Serbeńskiego-ul.Piekary
Obraz olejny - Rose
    Malarstwo i rysunek to moja życiowa pasja, a zainteresowanie plastyk± i sztuk± sięgaj± najmłodszych lat. Maluję obrazy olejne na płótnie, w tym kopie z dorobku malarstwa polskiego
i zagranicznego. Ponadto rysuję różnymi technikami, m.in. ołówek, węgiel, pastel sucha, pastel olejna, sangwina, sepia, techniki mieszane itp.
   Tematyka prac olejnych jest bardzo różnorodna, pocz±wszy od abstrakcji, poprzez akt, portret, martw± naturę, pejzaż aż po kolaż. Charakterystycznym akcentem, zwłaszcza w obrazach ukazuj±cych martw± naturę - głównie "kwiaty" jest płynno¶ć i harmonia barw.
W swoich pracach staram się przedstawić ¶wiat realistyczny, niejednokrotnie jednak uciekam
w ¶wiat abstrakcyjny. Pomimo pewnej rozpoznawalnej w swych pracach tendencji do detali, nieustannie poszukuję nowych inspiracji, stosuję techniki mieszane, aby wykształcić własny niepowtarzalny styl.

   Poza malarstwem sztalugowym zajmuję się również malarstwem ściennym.

   Dział "Malarstwo" ukazuje wybrane prace olejne z mojego dotychczasowego dorobku artystycznego. W miarę możliwo¶ci galeria będzie wzbogacana o kolejne prace.


   Życzę mile spędzonego czasu w mojej wirtualnej galerii i zapraszam do ponownych odwiedzin.

malarstwo,malarstwo olejne,olej na płótnie,obraz,obrazy,obraz olejny,rysunek,akryl,akwarela,sztuka,galeria malarstwa,sufryd,akt,krajobraz,pejzaż,kwiaty,portret,martwa natura,pastel,abstrakcja,kolaż,rękodzieło
 
 
Malarstwo olejne – technika malarska, posługująca się farbami olejnymi. Technika ta polega na pokrywaniu naprężonego i zagruntowanego płótna, gładkiej deski lub innego podobrazia farbami, składającymi się z oleju lnianego (lub rzadziej innych roślinnych olejów schnących, np. konopnych, makowych) i odpowiednich pigmentów. Sporadycznie stosowany był też wosk, który pełnił funkcję stabilizatora spowalniającego oddzielanie się oleju lnianego od pigmentów.
Malarstwo olejne ma bardzo dużą swobodę w doborze i mieszaniu barw, uzyskiwaniu efektu matu lub połysku. Z łatwością tworzą się efekty półprzezroczystości, przenikania barw oraz złożone faktury jak również impasty. Po opanowaniu podstaw warsztatu jest stosunkowo łatwą i wdzięczną techniką. Umożliwia ona wielokrotne retuszowanie przez nakładanie kolejnych warstw farby na obraz. Obrazy olejne cechuje też duża trwałość.

Zasadniczo receptura produkowania tych farb nie uległa zmianie przez ponad 300 lat, aż do początków XX wieku. Pierwszą ważną zmianą było rozpoczęcie „pakowania” w tuby ołowiano-cynowe (co umożliwiło bezproblemowe przenoszenie farb w plener – to rozwiązanie technologiczne znacząco wpłynęło na rozwój impresjonizmu), a następnie aluminiowe. W toku dalszego rozwoju w celu zmniejszenia ceny farb stopniowo zastąpiono większość pigmentów naturalnych pigmentami syntetycznymi (proces ten zapoczątkowano w XIX wieku, a zakończono w latach 50. XX wieku). Pod koniec XX wieku dokonano przełomu technologicznego, tworząc farby olejne wodorozcieńczalne.

Istnieją (nie licząc technik eksperymentalnych) zasadniczo dwie podstawowe techniki malarstwa olejnego:
- klasyczna (warstwowa, laserunkowa) rozwijana od XV/XVI wieku jako naturalne następstwo technik temperowych. Polega na nakładaniu na barwną zaprawę (podkład, grunt) cienkiej, monochromatycznej podmalówki temperowej lub olejnej, następnie tzw. imprimitury (warstwy barwnego werniksu), a następnie kilku lub kilkunastu warstw półkryjących lub przezroczystych (laserunkowych) farb olejnych albo olejno-żywicznych (z dodatkiem naturalnych żywic lub balsamów). Obrazy malowane tą techniką mają wyjątkowo wyrafinowaną kolorystykę i niezwykłą głębię kolorów. Współcześnie jest ona (ze względu na pracochłonność i wysokie ceny niezbędnych materiałów) używana dość rzadko, gł. do tworzenia kopii i pastiszy dawnego malarstwa, lub przez niektórych współczesnych twórców, niekiedy programowo nawiązujących do warsztatu dawnych mistrzów.
- alla prima („od pierwszego razu”), rozwijana od XVIII wieku, polega na realizacji zamysłu twórczego przez położenie jednej, nieraz bardzo grubej i modelowanej ruchem twardego pędzla ew. szpachli (impasto) warstwy kryjących farb olejnych, mieszanych czasem bezpośrednio na obrazie. Odmianą tej techniki jest pointylizm (stworzony przez Georges’a Seurata, stosowany przez postimpresjonistów).
W XIX i XX w. wraz z ogromną różnorodnością powstających stylów i kierunków malarskich wykształciły się „swobodne” techniki malarstwa olejnego alla prima, z użyciem różnorakich, czasem przypadkowych narzędzi (np. rower – Jackson Pollock) i „niemalarskich” materiałów.